05.05.2022.

Natječaj za izbor direktora/ice Turističke zajednice Grada Skradina

Na temelju odredbe čl. 18. st. 6. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (''Narodne novine'' br. 52/19, 42/20), čl. 23. st. 6. Statuta Turističke zajednice Grada Skradina (“Službeni vjesnik Šibensko- kninske županije“ br. 13/2020) te Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Skradina od 15. veljače 2022., Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Skradina dana 5. svibnja 2022. objavljuje:

N A T J E Č A J

za izbor i imenovanje direktora/direktorice Turističke zajednice Grada Skradina

broj izvršitelja: 1 izvršitelj (M/Ž) na mandatno razdoblje od četiri godine uz puno radno vrijeme

Rok za podnošenje prijava s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja je 11 dana, a počinje teći prvi sljedeći dan od dana objave javnog natječaja na službenoj internet stranici TZ Grada Skradina www.skradin.hr. Prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici s naznakom:

„Ne otvaraj – natječaj za radno mjesto direktora/direktorice“ na adresu:

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA SKRADINA

Trg Male Gospe 2

22 222 SKRADIN

isključivo preporučenom poštom, a krajnji rok za podnošenje prijava je 16. svibnja 2022., tj. 11 (jedanaest) dana od dana objave javnog natječaja na službenim stranicama TZ Grada Skradina – www.skradin.hr. O rezultatima Natječaja kandidati će biti obaviješteni elektroničkom poštom u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističkog vijeća TZ Grada Skradina.