skradin.hr

Korisne informacije

Položaj

Grad Skradin nalazi se u Šibensko-kninskoj županiji. Ubraja se u manja gradska područja. Na istoku i jugu, prema teritoriju susjedne općine Promine (Oklaj) te gradovima Drnišu i Šibeniku, graniči s rijekom Krkom, Visovačkim i Prukljanskim jezerom, koja su zapravo potopljena proširenja doline rijeke Krke, na zapadu prema gradu Vodicama, dolini rijeke Guduće i Bribišnice, dok je na sjeveru, prema Općini Kistanje, otvoren na prostornoj zaravni. Samo manji dio krajnjeg sjeverozapadnog dijela ovog gradskog područja graniči sa susjednom Zadarskom županijom.

Gradska uprava

Skradin je do 1993. godine bio općina, a od 1997. ima status grada. Statut grada Skradina uređuje samoupravni djelokrug grada, utvrđuje ustroj, ovlasti i način rada njegovih tijela, način neposrednog sudjelovanja građana u lokalnim poslovima putem referenduma, osnivanje jedinica mjesne samouprave, organizaciju i rad javnih službi, suradnju s drugim jedinicama lokalne samouprave, financiranje grada Skradina i rješavanje drugih važnih pitanja za ostvarivanje prava i obveza grada Skradina.

Gradsko poglavarstvo

Tel: ++385(0)22 771-076
e-mail: grad.skradin@si.t-com.hr
Gradonačelnik: Nediljko Dujić

Turistička zajednica Grada Skradina

Trg Male Gospe 3
Tel: ++385(0)22 771-329
Fax: ++385(0)22 771-336
e-mail:
www.skradin.hr

Naselja na području grada

Rupe, Dubravice, Bićine, Cicvare, Gorice, Ićevo, Krković, Lađevci, Međari, Piramatovci, Plastovo, Skradinsko polje, Skradin, Sonković, Vaćane, Veliku Glava, Bratiškovci, Žažvić, Ždrapanj i Bribir.

Broj stanovnika: 3823
Površina: 186,79 km²
Klima: mediteranska

Važniji telefonski brojevi u Skradinu

AMBULANTA Tel: +385(0)22 771-099
LJEKARNA Tel: +385(0)22 771-049
VATROGASCI Tel: +385(0)22 771-155
POŠTA Tel: +385(0)22 771-222
Tel: +385(0)22 771-430
ŽUPNI URED Tel: +385(0)22 771-071
JADRANSKA BANKA Tel: +385(0)22 771-207

Kalendar događanja
Prošli mjesec Travanj 2014 Sljedeći mjesec
N P U S Č P S
week 14 1 2 3 4 5
week 15 6 7 8 9 10 11 12
week 16 13 14 15 16 17 18 19
week 17 20 21 22 23 24 25 26
week 18 27 28 29 30
Nadolazeći događaji
Nema događanja

hrvatska-turisticka-zajednica-logo

turisticka-zajednica-sibensko-kninske-zupanije-logo

Pratite nas
Preuzimanja
Kontakti
  • Trg Male Gospe 3
  • Tel: +385(0)22 771-329
  • Fax: +385(0)22 771-329
  • Mail:
  • Web: www.skradin.hr
Povežite se